NorsedesignNorsedesignNorsedesign

Brukervilkår

Brukervilkår
Dette nettstedet drives av norsedesign.no. Overalt på siden refererer begrepene “vi”, “oss” og “vår” til norsedesign. Drikkeutshop.no tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, under forutsetning av at du aksepterer alle vilkår, betingelser, policyer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og / eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår "Tjeneste" og samtykker i å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for bruk", "Vilkår"), inkludert tilleggsvilkårene og retningslinjene referert til her og / eller tilgjengelig med hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og / eller bidragsytere til innhold.

Les disse vilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke noen del av nettstedet, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker til alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan det hende du ikke får tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse tjenestevilkårene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se på den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av endringer utgjør aksept av disse endringene. Butikken vår er hostet på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg.

Vilkår for online butikk
Ved å godta disse vilkårene for tjenestene, representerer du at du i det minste er majoritetsalder i din stat eller provins hvor du er bosatt, eller at du er majoritetsalder i staten eller provinsen du bor og at du har gitt oss ditt samtykke til la noen av dine mindre forsørgere bruke dette nettstedet.
Du kan ikke bruke produktene våre til noe ulovlig eller uautorisert formål, og du kan heller ikke, i bruken av tjenesten, bryte lovene i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lov om opphavsrett).
Du må ikke overføre noen ormer eller virus eller noen ødeleggende kode.
Brudd eller brudd på vilkårene vil føre til en umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

Generelle betingelser
Vi forbeholder oss retten til å nekte service til noen uansett årsak.
Du forstår at innholdet ditt (ikke kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involverer (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å samsvare og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon blir alltid kryptert under overføring over nettverk.
Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten, eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss .
Overskriftene som er brukt i denne avtalen er kun inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

Nøyaktighet, fyllighet og tydelighet for informasjon
Vi er ikke ansvarlig hvis informasjon som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun ment for generell informasjon og skal ikke være pålitelig eller brukt som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer rettferdige informasjonskilder. Avhengighet av materialet på dette nettstedet er på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon
Historisk informasjon er nødvendigvis ikke aktuell og er kun gitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

Modifikasjoner til tjenesten og priser
Prisene for våre produkter kan endres uten varsel.
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle Tjenesten (eller deler av eller innholdet derav) uten varsel.
Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, prisendring, suspensjon eller seponering av tjenesten.

Angrerett, bytte og return
Vi tilbyr ikke retur eller bytte av produkter.
Hver eneste artikkel du bestiller hos norsedesign.no trykkes for hånd for deg («print-on-demand»). Vi trykker når du bestiller.
Et av de største miljøproblemene i verden per i dag er et høyt karbonavtrykk, spesielt i retur av klær. Vi inviterer deg til å være en del av endringen og være en del av bevegelsen. Bevisst forbrukerisme!

Hyperlinker
Visst innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår, kan omfatte materiale fra tredjepart.
Tredjeparts lenker på dette nettstedet kan henvise deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ikke noe ansvar eller ansvar for tredjepartsmateriell eller nettsteder, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjepart.
Vi er ikke ansvarlig for skade eller skader relatert til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst gjennomgå tredjeparts retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du utfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

Personlig informasjon
Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken styres av våre personvernregler. Personvernerklæring
Feil, unøyaktigheter og utløsninger
Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, leveringsomkostninger for produktet, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp feil, unøyaktigheter eller mangler, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger dersom informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen) .
Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon i tjenesten eller på noe relatert nettsted, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, med mindre det kreves av loven. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato som brukes på Tjenesten eller på noe relatert nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon i Tjenesten eller på noe relatert nettsted er endret eller oppdatert.

Forbudte bruk
I tillegg til andre forbud som er angitt i vilkårene for bruk, er du forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlig formål; (b) å anmode andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å krenke internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, forvirre, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) for å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller på noe relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personlige informasjon; (i) å spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (j) for ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til Tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller noe relatert nettsted for brudd på noe av de forbudte bruksområdene.

Ansvarsbegrensning
Det gis ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet, heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette gjelder informasjon om produkter, tjenester og tilbud, samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
Vi har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

Skadelse
Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og holde ufarlig drikkeutshop og våre foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, ufarlig fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelig advokathonorar, utført av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inneholder med referanse, eller brudd på lov eller tredjeparts rettigheter.

Gjeldende lov
Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi gir deg tjenester skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Kontaktinformasjon
Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på support@norsedesign.no

domingo,lunes,martes,miércoles,jueves,viernes,sábado
enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre,octubre,noviembre,diciembre
No hay suficientes ítems disponibles. Solo quedan [max].
Agregar a favoritosRevisar favoritosRemover favoritos
Bolsa de compras

Tu bolsa de compras está vacía.

Return To Shop

Estimar envío

Estimar envío